Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

Vi som sitter i styrelsen efter årsmötet 2016 är:

 

Ordförande: 

Anne Persson  annepersson0402@gmail.com  Tel: 042-367623

 Sekreterare:

Ingrid Trägårdh ingrid.tragardh@ektv.nu   Tel: 0709-180528

 Kassör:

Gunilla Bokelund-Bengtsson rolf_gunilla@telia.com  Tel: 042-69175 

 Kontaktperson Höstträdgårdsmässan och vice ordförande:

Agneta Mattsson agneta_mattsson@hotmail.com  Tel: 0708-249470

 Medlemsansvarig:

Ingrid Scott  ingridscott50@gmail.com

Hemsidan:  Anne Persson och Agneta Mattsson

Facebook:  Hanna Hanzén  hannagren@hotmail.com

Ledamot:  Sanne Clausen  sanne.c@live.se

Trädgårdsgrupperna: Jutta Lindh  jutta.lindh@telia.com  Tel: 076-1315260

 

Observera understrecket efter rolf och agneta i mailadresserna