Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

Vi som sitter i styrelsen efter årsmötet 2017 är:

 

Ordförande: 

Anne Persson  annepersson0402@gmail.com  Tel: 042-367623

Vice ordförande:

Agneta Mattsson agneta_mattsson@hotmail.com  Tel: 0708-249470

Kassör:

Gunilla Bokelund-Bengtsson rolf_gunilla@telia.com  Tel: 042-69175

 Sekreterare:

Ingrid Trägårdh ingrid.tragardh@ektv.nu   Tel: 0709-180528

Ledamot:

Ingrid Scott  ingridscott50@gmail.com  Tel: 0705-933770

Jutta Lindh  jutta.lindh@telia.com  Tel: 076-1315260

Hanna Hanzén  hannagren@hotmail.com

Bodil Svensson  bs@privat.t3.se  Tel: 0733-647680

Ansvarsområde:

Medlemsansvarig: Ingrid Scott

Hemsidan: Anne Persson och Agneta Mattsson

Facebook: Hanna Hanzén

Trädgårdsgrupperna: Jutta Lindh

Höstträdgårdsmässan: Agneta Mattsson

 

 

Observera understrecket efter rolf och agneta i mailadresserna