Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

 

  Vi i styrelsen önskar alla våra medlemmar

  God Jul och ett Gott Nytt Trädgårdsår 2018

 

 

 

Sprid gärna information om vår fina förening. Vi vill så klart bli fler!

 

Nordvästra Skånes Trädgårdsförening har haft årsmöte tisdagen den 7 mars 2017.

Plats: Biblioteket i Ängelholm

Vi kunde hälsa välkommen till ett femtio-tal medlemmar, glädjande att så många kom.

Till ordförande valdes Anne Persson och till sekreterare Ingrid Trägårdh.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

Revisorernas berättelse och fastställande av resultat-o balansräkning godkändes och styrelsen beviljades

ansvarsfrihet för 2016.

Val av styrelse: Anne Persson, Agneta Mattsson, Ingrid Trägårdh, Gunilla Bokelund-Bengtsson, Hanna Hanzén,

Ingrid Scott, Jutta Lind och Sanne Clausen valdes.

Därefter följde information om årets program och Höstträdgårdsmässan 2017.

Efter mötet fick vi lyssna till intressant föredrag av Johan Slagstedt från Alnarp. Stora och små träd för trädgårdar och parker var temat.